Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

czwartek, 11 lipiec 2019 14:46

Nabór uczestników wizyty studyjnej do Finlandii.

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

lgd poziom

Ogłaszamy nabór uczestników do udziału w wizycie studyjnej w Finlandii
w ramach międzynarodowego projektu współpracy Eco-North
(pol. Eko-Północ)

Eco North przycięty

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.

 

Partnerzy projektu:

LGD Kuudestaan (Finlandia) – lider projektu

Organizacja Pozarządowa PAIK (Estonia)

LGD Ropazi Garkalne partnership (Łotwa)

LGD Daugavkrasts (Łotwa)

LGD Riga District Rural Development (Łotwa)

LGD Ziemia Gotyku (Polska)

Cel projektu:

Celem ogólnym Projektu jest aktywizacja oraz promocja postaw proekologicznych oraz podniesienie świadomości o biogospodarce wśród mieszkańców każdego z obszarów partnera objętego Lokalną Strategią Rozwoju.

Zadanie:

Wizyta studyjna16.-19.09.2019

organizowana na obszarze LGD Kuudestaan w Finlandii, zakwaterowanie w miejscowości Ähtäri

(region Ostrobotnia Południowa, obszar fińskiej Lokalnej Grupy Działania Kuudestaan z siedzibą w Alavus 63 300, Taitotie 1, Finlandia)

Cel wizyty studyjnej: wymiana dobrych praktyk w zakresie rozwiązań ekologicznych dla mieszkańców obszaru lokalnej strategii rozwoju.

Rezultatem udziału w wizycie studyjnej będzie przygotowanie broszury o rozwiązaniach środowiskowych dla mieszkańców LGD Ziemia Gotyku.

Grupa docelowa projektu:

mieszkańcy obszaru lokalnej strategii rozwoju

  • W wizycie studyjnej mogą uczestniczyć osoby z obszaru działania LGD Ziemia Gotyku (tj. Gmina Miasto Chełmża oraz Gminy Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie) w wieku powyżej 18 roku życia.
  • Uczestnictwo w wizycie studyjnej jest bezpłatne.
  • Uczestnikom wizyty studyjnej zapewniamy nocleg, wyżywienie, transport z miejsca zbiórki (tj. siedziba LGD Ziemia Gotyku, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża) oraz ubezpieczenie.
  • Wszyscy uczestnicy zobowiązani są posiadać aktualny dokument tożsamości/ paszport oraz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Kryteria rekrutacji uczestników wizyty studyjnej:

- rekrutacja wśród mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli lokalnego samorządu z obszaru LGD Ziemia Gotyku oraz przedstawicieli LGD Ziemi Gotyku zainteresowanych tematyką projektu tj. ekologia i przedsiębiorczość;

- preferencje dla przedsiębiorców będących beneficjentami działań LGD Ziemia Gotyku;

- preferencje dla mieszkańców zaangażowanych w prowadzenie działalności ekologicznych/ prośrodowiskowych np.: gospodarka odpadami i ich segregacja, produkcja i/lub sprzedaż ekologicznych produktów/żywności; stosowanie rozwiązań ekologicznych w przedsiębiorstwie; ekoturystyka itp.;

- preferowana znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację (znajomość języka angielskiego nie jest warunkiem koniecznym udziału w wizycie studyjnej);

- w wizycie studyjnej może wziąć udział 8 osób z terenu LGD Ziemia Gotyku.

Wybór uczestników wizyty studyjnej dokonany będzie na podstawie poniższych zasad:

1.Warunkiem udziału w wizycie studyjnej jest złożenie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formie i w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

2.O zakwalifikowaniu do udziału w wizycie studyjnej zadecyduje kolejność zgłoszeń, przy czym w pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane osoby spełniające kryteria preferencyjne udziału w wizycie studyjnej.

Osoby zainteresowane udziałem w wizycie studyjnej proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej na adres e-mail: projekty@ziemiagotyku.com w terminie od 12.07.2019r. do 26.07.2019 r.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Program wizyty studyjnej

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Czytany 871 razy

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie