Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

środa, 24 lipiec 2019 15:04

Konsultacje społeczne dot. zmian LSR

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023


W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie wskaźników i kwot, przedstawiamy do konsultacji projekt aktualizacji LSR.


Zmiany zostały zaznaczone w dokumencie i opatrzone komentarzem z uzasadnieniem::
- Rozdział V str. 54, 60
- Plan działania str. 104-106, 108-109

Proponowane zmiany odnoszą się do aktualnych rozpoznanych potrzeb w zakresie planowanych projektów wnioskodawców i grantobiorców.
Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: lgd@ziemiagotyku.com ; do 31.07.2019r. do godz. 15.30
 
Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dniu 31 lipca o godz. 14.30 w siedzibie LGD w Brąchnówku.
Zapraszamy.

Do pobrania: Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016- 2023 z wprowadzonymi zmianami.

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie