Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

wtorek, 30 lipiec 2019 11:25

Walne Zebranie Członków LGD Ziemia Gotyku

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”

Termin: dnia 8 sierpnia 2019  roku

Miejsce: siedziba Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku w Brąchnówku 18.


Na podstawie §  20. pkt. 4. Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” Zarząd  zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień dnia 8 sierpnia 2019  roku (czwartek) o godz. 15.00  w Brąchnówku.


Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Konsultacje w zakresie aktualizacji LSR wynikających ze zmiany wskaźników.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
6. Sprawy różne. 
7. Zakończenie posiedzenia.

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie