Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

wtorek, 07 maj 2019 08:45

Przedłużamy nabór uczestników do projektu Eco- North!

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
logokunnat200 logo tr  LGD Ziemia Gotyku logo zielone 3 mniejszy rozmiarropazi białe pobrane daugavkrastssmallsmall
 
 
 
Ogłaszamy nabór uczestników do międzynarodowego projektu współpracy Eco-North 
(pol. Eko-Północ)
 
 
realizowanego w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020.
 
Partnerzy projektu:                                                                                           
LGD Kuudestaan (Finlandia) – lider projektu
Organizacja Pozarządowa PAIK (Estonia)
LGD Ropazi Garkalne partnership (Łotwa)
LGD Daugavkrasts (Łotwa)
LGD Riga District Rural Development (Łotwa)
LGD Ziemia Gotyku (Polska)
 
Cele projektu:                                                                                                   
  • Aktywizacja oraz promocja postaw proekologicznych oraz podniesienie świadomości o biogospodarce wśród mieszkańców każdego z obszarów partnera, objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
  • Podniesienie poziomu aktywizacji oraz animacji lokalnych mieszkańców każdego z obszarów partnera, objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
  • Podniesienie poziomu kapitału społecznego mieszkańców każdego z obszarów partnera, objętego Lokalną Strategią Rozwoju.
  • Realizacja serii obozów, które wypromują ekologię oraz przedsiębiorczość wśród młodych przedstawicieli każdego z partnerów
Zadania:                                                                                                            
1. Obóz dla młodzieży w Polsce – 03-07.06.2019
organizowany na obszarze LGD Ziemia Gotyku
 
2. Obóz dla młodzieży w Finlandii – 29.07.-02.08.2019
organizowany na obszarze LGD Kuudestaan
 
3. Obóz dla młodzieży na Łotwie – lipiec 2020
organizowany na obszarze łotewskich LGD
 
Grupa docelowa projektu:                                                                                   
młodzież w wieku 15-20 lat oraz mieszkańcy obszaru lokalnych strategii rozwoju.
 
 
Jeśli jesteś osobą kreatywną, lubisz pracę w zespole i nie boisz się nowych wyzwań? 
Zgłoś się do projektu!
 
  • W projekcie mogą uczestniczyć osoby z obszaru działania LGD Ziemia Gotyku (tj. Gmina Miasto Chełmża oraz Gminy Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie) w wieku od 15 do 20 roku życia.
  • Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
  • W ramach projektu zapewniamy nocleg, wyżywienie, transport oraz ubezpieczenie.
  • Wszyscy uczestnicy muszą dojechać we własnym zakresie na miejsce projektu oraz we własnym zakresie muszą zostać odebrani z miejsca projektu (zbiórki) po jego zakończeniu:
- obóz dla młodzieży w Polsce – miejsce zakwaterowania Restauracja-Hotel IMPERIUM Dawid Brodzki ul. Mickiewicza 5, 87-140 Chełmża
- obóz dla młodzieży w Finlandii – miejsce wyjazdu siedziba LGD Ziemia Gotyku Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
- obóz dla młodzieży na Łotwie - miejsce wyjazdu siedziba LGD Ziemia Gotyku Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
 
Kryteria rekrutacji młodzieży z obszaru LGD Ziemia Gotyku:                               
- mieszkaniec LGD Ziemia Gotyku
- wiek 15-20 lat
- zainteresowanie tematyką projektu tj. ekologia i przedsiębiorczość
- zaangażowanie w działania na rzecz lokalnej społeczności; wolontariat itp.
- uczeń wyróżniający się szczególnymi osiągnięciami w nauce
- znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację z młodzieżą naszych zagranicznych partnerów
 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej na adres e-mail: projekty@ziemiagotyku.com do dnia 09.05.2019 r. lub dostarczenie osobiście do siedziby LGD Ziemia Gotyku, Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża.

Wybór uczestników w ramach projektu dokonany będzie na podstawie poniższych zasad rekrutacji:
1. Warunkiem udziału w rekrutacji do projektu jest złożenie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
2. Do projektu zakwalifikujemy po jednej osobie z danej gminy spełniającej kryteria rekrutacji oraz która uzyska najwyższą liczbą punktów w ramach kryteriów dodatkowo punktowanych. 
W przypadku braku zainteresowania udziałem w projekcie osób z danej gminy, do projektu w dalszej kolejności zostanie zakwalifikowana osoba z najwyższą liczbą punktów wybrana spośród wszystkich pozostałych kandydatów. 
3. Kryteria dodatkowo punktowane:
a) zainteresowanie tematyką projektu tj. ekologia i przedsiębiorczość – 0-3 pkt
b) zaangażowanie w działania na rzecz lokalnej społeczności:
• brak udziału w inicjatywach społecznych – 0 pkt,
• udział w 1 do 3 inicjatyw społecznych – 5 pkt,
• udział w 4 i więcej inicjatywach społecznych – 10 pkt,
c) uczeń wyróżniający się szczególnymi osiągnięciami w nauce:
• średnia ocen w roku szkolnym poprzedzającym udział w projekcie poniżej 4,00 – 0 pkt,
• średnia ocen w roku szkolnym poprzedzającym udział w projekcie w zakresie 4,00 do 4,75 – 5 pkt
• średnia ocen w roku szkolnym poprzedzającym udział w projekcie w zakresie od 4,75 do 5,00 – 10 pkt
• średnia ocen w roku szkolnym poprzedzającym udział w projekcie w zakresie powyżej 5,00 – 15 pkt
4. O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydowała liczba punktów uzyskana w procesie rekrutacji.
5. W sytuacji takiej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu się do projektu będzie decydować data dostarczenia dokumentów zgłoszeniowych do biura LGD (decyduje data i godzina wpływu dokumentów do biura LGD).
 
Do pobrania:                                                                                                   
pasek logotypy
Czytany 822 razy

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie