Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

środa, 11 styczeń 2023 10:14

Zgłoś pomysł do nowej lokalnej strategii rozwoju!

Zapraszamy mieszkańców obszaru objętego działaniami Lokalnej Grupy Działania (LGD) Ziemia Gotyku (Miasto Chełmża, Gmina Chełmża, Gmina Łubianka, Gmina Łysomice, Gmina Papowo Biskupie ) do zgłaszania pomysłów do nowej lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2029 tworzonej przez LGD.  Państwa pomysły posłużą nam do określenia potrzeb mieszkańców oraz określenia kierunków działań na najbliższe lata i pozyskanie środków dla mieszkańców obszaru z funduszy unijnych. 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie