Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

środa, 30 listopad 2022 09:07

Konsultacje społeczne dot. zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie kwot, przedstawiamy do konsultacji projekt aktualizacji LSR.

- Rozdział V Cele i wskaźniki: str. 1, 13, 22, 25

- Rozdział VIII Budżet LSR: str. 2

- Załącznik nr 3. Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu: str. 2-4, 13

W związku z rozszerzeniem zakresu działań komunikacyjnych oraz wydłużeniem okresu realizacji Planu Komunikacji przedstawiamy do konsultacji projekt aktualizacji zał. nr 5 do LSR.

Prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłali Państwo e-mailem na adres: lgd@ziemiagotyku.com  do 07.12.2022. do godz. 15.30.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się dnia 05.12.2022 r. o godz. 13.00 w siedzibie LGD Ziemia Gotyku ul. Sadowa 2c, 87-148 Łysomice.

Do pobrania:

Rozdział V Cele i wskaźniki

- Rozdział VIII Budżet LSR

Załącznik nr 3. Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu

- Załącznik nr 5 Plan komunikacji

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie