Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

środa, 07 grudzień 2022 10:07

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 14.12.2022 r.

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku

zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”

Na podstawie § 20. pkt. 4. Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 14 grudnia (środa) o godz. 17:00 w Domu Weselnym „U Jagody” w Warszewicach

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
  2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” (zmiany dostosowujące do podstaw prawnych w perspektywie 2021-2027).
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku (LGD) na lata 2016-2023
  6. Omówienie stanu przygotowania LSR i LGD Ziemia Gotyku w perspektywie 2021-2027.
  7. Omówienie i przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 8/ 2022 WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW  STOWARZYSZENIA „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie powołania członków Zarządu do zespołu roboczego ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju i zasad wynagradzania Członków Zarządu.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 12.12.2022 telefonicznie kom. 607 745 091 lub za pośrednictwem poczty e-mail: lgd@ziemiagotyku.com

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie