Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

środa, 18 styczeń 2023 12:21

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia - 26.01.2023 roku

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”

Na podstawie § 20. pkt. 4. Statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 26 stycznia 2023 roku  (czwartek) o godz. 16:00 w Sali Urzędu Gminy Chełmża przy ul. Paderewskiego 11A w Chełmży

Porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
 2. Wybór Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Prezentacja Raportu  końcowego z ewaluacji zewnętrznej z realizacji  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla obszaru  Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku na lata 2016-2023.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” (zmiany dostosowujące do podstaw prawnych w perspektywie 2021-2027).
 6. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wysokości składek członkowskich dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”.
 7. Podsumowanie kadencji Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Stowarzyszenia LGD Ziemia Gotyku, w związku z mijającą 4 letnią kadencją
 8. Ustalenie składu ilościowego Zarządu i przeprowadzenie wyborów do Zarządu na czteroletnią kadencję.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”
 10. Ustalenie składu ilościowego Komisji Rewizyjnej i przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej na czteroletnią kadencję.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”
 12. Ustalenie składu ilościowego Rady i przeprowadzenie wyborów do Rady na czteroletnią kadencję.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku”
 14. Omówienie aktualnej działalności LGD Ziemia Gotyku, postępów w realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność.
 15. Omówienie stanu przygotowania LSR i LGD Ziemia Gotyku w perspektywie 2021-2027.
 16. Powołanie zespołu roboczego ds. przygotowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie 2021-2027. Przyjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu roboczego członków stowarzyszenia.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie posiedzenia.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 24.01.2023 telefonicznie kom. 607 745 091 lub za pośrednictwem poczty e-mail: lgd@ziemiagotyku.com

Osoby kandydujące do poszczególnych organów muszą być obecne podczas Walnego Zebrania Członków.

Uwaga techniczna: należy zaparkować na parkingu przy GOPSie Gminy Chełmża adres: Ignacego Paderewskiego 11, 87-140 Chełmża – przejście przez bramkę do Paderewskiego 11A

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie