Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 15 grudzień 2023 14:22

Tworzymy bazę mailową lokalnych liderów "Ziemi Gotyku"

Baza służy zebraniu adresów mailowych lokalnych liderów z obszaru Gmin objętych działaniami LGD Ziemia Gotyku tj. Chełmża, Łubianka, Łysomice, Papowo Biskupie i Miasta Chełmża w celu przekazywania na bieżąco informacji o konkursach, konsultacjach społecznych i wydarzeniach organizowanych przez LGD.

Zapraszamy do zapisywania się do BAZY przez lokalnych liderów, którzy chcą być informowani o aktywności LGD Ziemia Gotyku, w tym sołtysów, sołtyski, radnych i radne gmin, powiatu, województwa, przedstawicieli i przedstawicielki instytucji kultury i/lub edukacyjnych oraz organizacji społecznych i grup nieformalnych mających siedzibę na obszarze LSR m.in. bibliotek, domów kultury, szkół, uniwersytetów trzeciego wieku, stowarzyszeń, fundacji, KGW, OSP, klubów seniora, klubów młodzieżowych, klubów sportowych, związków harcerskich itp. oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

Baza tworzona jest zgodnie z Planem komunikacji z lokalną społecznością w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku (LGD) na lata 2023-2029.

Kliknij TUTAJ i zapisz swój adres e-mail do Bazy Lokalnych Liderów Ziemi Gotyku!

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie