Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

poniedziałek, 22 styczeń 2024 13:40

KONSULTACJE_LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI

Szanowni Państwo;

Zapraszamy do konsultacji w zakresie projektu kryteriów wyboru operacji podmiotów innych niż LGD oraz operacji własnych LGD (punktowych, rankingujących) w ramach przedsięwzięć Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD Ziemia Gotyku na lata 2023-2029. Kryteria zostały określone w podziale na fundusze i przedsięwzięcia zaplanowane w LSR:

Projektyw ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków PS WPR:

Przedsięwzięcie 2.1. Usługi lokalne dostępne dla mieszkańców

Przedsięwzięcie 2.2. Programy rozwoju lokalnych organizacji i liderów życia społecznego

Przedsięwzięcie 3.1. Infrastruktura przyjazna dla środowiska i atrakcyjna dla człowieka

Przedsięwzięcie 3.2. Gospodarka oparta na lokalnych  i naturalnych zasobach  

Przedsięwzięcie 3.3. Społeczność lokalna na straży kultury i natury

Prosimy o zapoznanie się z listą kryteriów oraz wniesienie uwag poprzez formularz online najpóźniej do dnia 29 stycznia 2024 roku.

LISTA KRYTERIÓW - POBIERZ 

Uwagi zgłoś za pomocą poniższego formularza

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmt3LW6VKGuCGfdiSRR6VhqQeKX1c-yKZmtwJy2hefUDqaYg/viewform

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie