Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

poniedziałek, 27 maj 2024 09:40

Zapraszamy na konferencję podsumowującą LSR 2016-2023

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku zapraszamy do udziału w konferencji podsumowującej wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Ziemi Gotyku w latach 2016-2023 oraz Gali Laureatów Konkursu „Aktywne społeczności Ziemi Gotyku”

11 czerwca 2024 r.

Dom Weselny "Jagoda" w Warszewicach

godz. 17.00 - 19.30

Program:

17.00 - 17.15 Otwarcie konferencji i przywitanie gości

17.15 - 17.40 Prezentacja efektów wdrażania LSR 2016-2023

17.40 – 18.25 Prezentacja Beneficjentów i Grantobiorców

18.25-18.50 Nowa LSR Ziemi Gotyku na lata 2023-2029 – prezentacja założeń i harmonogramu wdrażania strategii

18.50 – 19.30 GALA LAUREATÓW

Wręczenie statuetek i vocherów dla Laureatów oraz dyplomów i upominków dla wyróżnionych oraz prezentacje Laureatów

19.30 poczęstunek

Zgłoszenia na konferencję do 7 czerwca 2024 poprzez formularz online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0xYnfw1aAedh8Ktf0gKt1ZF8QEX9fXTzi4zn2Fw2AH1Ls7w/viewform

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie