Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

wtorek, 28 czerwiec 2022 10:12

Granty z PROW rozdane !

 

Zarząd LGD Ziemia Gotyku w dniu 23.06.2022 przekazał 9 grantów o łącznej wartości 103 794,00 zł dla organizacji lokalnych i podmiotów kultury w ramach projektu grantowego pn. "Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców obszaru LSR Ziemia Gotyku" współfinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Granty otrzymały:

Towarzystwo Przyjaciół Chełmży - "KULTurOWE PLAŻOWANIE" - 14700,00 zł

W ramach zadania zostaną zorganizowane 3 eventy promujące dziedzictwo kulturowe  i walory historyczne miasta Chełmża. Każde z trzech wydarzeń zostanie przeprowadzone w innym terminie i na różnych plażach. Podczas eventów uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przygotowanych atrakcji takich jak: rodzinne gry i zabawy, prezentacje grupy rekonstrukcyjnej, odkrywanie skarbów historii pod namiotem archeologicznym, qiuz wiedzy o ekologii. Poza eventami Grantobiorca nawiązując do dziedzictwa kulturowego i historycznego miasta zaplanował spacery śladami historii z lokalnym historykiem, zostanie również zorganizowana mobilna wystawa postaci związanych z miastem Chełmża. Organizator również zaplanował spacer po mieście po zmroku, uczestnicy otrzymają pochodnie, który zakończy się przy Bulwarze 1000-lecia, przy ognisku na uczestników będzie czekała kolejna atrakcja – występ tancerzy z ogniem

Stowarzyszenie Budowy Kopca "Ziemia Polaków" - "Łączy nas historia i muzyka" - 14 000,00 zł

Grant ” obejmuje organizację pięciu wydarzeń słowno- muzycznych o charakterze patriotycznym, na terenie obszaru LGD Ziemia Gotyku. W każdej z gmin: Łubianka, Łysomice, Chełmża i Papowo Biskupie oraz w mieście Chełmża odbędzie się jeden koncert. Repertuar muzyczny składać będzie się z 10 pieśni ludowych i patriotycznych. Wykona go zespół pochodzący z obszarów LGD, w celu pielęgnowania i promowania lokalnego dziedzictwa kulturowego. Recital muzyczny ‘przeplatany’ będzie informacjami historycznymi dotyczącymi Kopca „Ziemia Polaków” w Kończewicach.

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża - "Legendy zaklęte w rzeźbach"- 10 000,00 zł

W ramach zadania zostaną zorganizowane kilkudniowe pokazy rzeźbienia wielkogabarytowych rzeźb w lipcu 2022 rok. Realizacja zadania: kilkudniowy pokaz rzeźbienia, warsztaty rzeźbiarskie, podsumowanie odbędą się w Zelgnie w plenerze przy miejscowej Pastorówce i bibliotece na terenie rekreacyjnym przy amfiteatrze. Zadanie będzie realizowane w ciągu 6 dni. W ostatnim dniu odbędzie się pokaz rzeźbienia dla publiczności małych rzeźb w ciągu 1 godziny tzw. speed carving, warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci i młodzieży oraz podsumowanie i zakończenie inicjatywy.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice - "Historia na dwóch kółkach" - 10 000,00 zł

W ramach zadania przewidziana jest we wrześniu 2022 r. organizacja jednodniowego, kilkugodzinnego rajdu rowerowego połączonego ze zwiedzaniem najciekawszych zabytków i miejsc historycznych znajdujących się na terenie Gminie Łysomice. Rajd zostanie poprowadzony istniejącymi ścieżkami rowerowymi. Szczegółowa trasa rajdu oraz wybór miejsc na przystanki przy obiektach historycznych zostanie opracowana przez prelegenta i skonsultowana z organizatorem. Trasa rajdu wyniesie około 30 km. Do przygotowania trasy rajdu zostanie wykorzystana interaktywna mapa Gminy Łysomice, a uczestnicy będą poruszali się z wcześniej wytyczoną i przygotowaną trasą w google (do odczytu w smatfonach) i będą mogli zaznaczać miejsce zaplanowanych postojów przy obiektach historycznych. Trasa rajdu zostanie tak przygotowana, aby uczestnikom zostały zaprezentowane walory lokalnego dziedzictwa historycznego oraz turystycznego objętego Lokalną Strategią Rozwoju (LSR)

Stowarzyszenie im. Św. Jana Pawła II - "Zamkowy Festyn Historyczny pn. Nasze Zamczysko" - 13 500,00 zł

W ramach zadania zostanie zorganizowany Zamkowy Festyn Historyczny pn. NASZE ZAMCZYSKO promujący walory kulturowe, historyczne i przyrodnicze oraz atrakcje turystyczne znajdujące się na terenie Gminy Łubianka ze szczególnym uwzględnieniem pokrzyżackiej warowni w Zamku Bierzgłowskim.  Celem zadania jest promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego. Zamkowy Festyn Historyczny odbędzie się na terenie średniowiecznego zamku krzyżackiego w Zamku Bierzgłowskim 3 lipca 2022 roku, w godzinach od 11.00 do 13.00 i od 14.00 do 16.00 (od godziny 13.00 do 14.00 będzie przerwa "obiadowa"). Zrealizowanych zostanie  szereg przedsięwzięć, w których udział weźmie zgromadzona publiczność, będą to:  pokazy grup rekonstrukcyjnych, animacje, turniej łuczniczy, szkoła fechtunku, werbunek do artylerii. Dla przybyłych gości zostaną przygotowane konkursy i zabawy nawiązujące tematycznie do wydarzeń z historii pokrzyżackiego zamku i gminy Łubianka. Podczas trwania festynu odbędą się również spacery z przewodnikiem, który zapozna uczestników z historią miejsca.

Gminna Biblioteka Publiczna w Papowie Biskupim - "Festyn ginących zawodów w gminie Papowo Biskupie" - 9 000,00 zł

Tłem do realizacji projektu "Festyn ginących zawodów w gminie Papowo Biskupie" będą ruiny krzyżackiej budowli z czasów średniowiecznych, jednego z cenniejszych zabytków, który znajdują się w Papowie Biskupim. Podczas jednodniowej imprezy wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość poznania historii zamku krzyżackiego, ponieważ lokalny historyk przybliży zebranym historię obiektu i roztoczy opowieść o życiu wiejskim w dawnych czasach. Podczas festynu odbędą się pokazy garncarstwa, wikliniarstwa, warsztaty prząśniczki oraz zielarstwa, prezentacja historii zamku, wystawa prac konkursowych, pokaz strojów rycerskich wykonanych przez dzieci, poczęstunek staropolskim jadłem przy ruinach zamku krzyżackiego. W trakcie imprezy wykonywane będą ludowe utwory i zaprezentuje się zespół Malwa działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Papowie Biskupim

Stowarzyszenie Budowy Kopca "Ziemia Polaków" - "EKOKUCHNIA - zdrowie z polską tradycją" - 8 694,00 zł

W ramach zadania przewiduje się organizację 4 warsztatów kulinarnych po 6 godzin dla grupy 15- osobowej. Łącznie 24 godziny warsztatów oraz konferencji (4 godz.). Warsztaty uwzględnią przygotowanie potraw opartych na zdrowych i tradycyjnych produktach i recepturach: warzywa z ogródka, przydomowe zioła, owoce, nabiał, drób, kasze itp. z ograniczeniem tłuszczów, cukrów, polepszaczy i konserwantów  ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę klimatu wykorzystując kuchnię roślinną. W maju zostanie ogłoszony konkurs- regulamin konkursu kulinarnego dla uczestników warsztatów pt. Zdrowie na talerzu. Cele konkursu: - promowanie stylu zdrowego odżywiania opartego przede wszystkim na produktach ekologicznych, roślinnych - rozwijanie i promowanie postawy ZERO WASTE. Na koniec zadania zostanie zorganizowana konferencja. . Tematyka wykładu będzie obejmowała: zasady zdrowego odżywiania opartego na prostej kuchni przy użyciu warzyw i owoców oraz ziół ogródkowych  z uwzględnieniem piramidy żywieniowej.

Towarzystwo Przyjaciół Chełmży - "DZIAŁAMY ekoLOGICZNIE" - 15 000,00 zł

Grantbiorca zaplanował cykl spotkań edukacyjnych, konkurs oraz kampanię społeczną dotyczącą ochrony środowiska i promocji zachowań proekologicznych wśród mieszkańców Chełmży. Szczególna uwaga zostanie skierowana na aspekty środowiskowe związane z jeziorem chełmżyńskim. W Chełmżyńskim Ośrodku Kultury odbędą się dwa spotkania edukacyjne kierowane do dzieci i młodzieży z lokalnych szkół oraz jedno wydarzenie otwarte dla mieszkańców miasta i okolic. Każde z wydarzeń potrwa 2 godziny. Zaproszonym edukatorem będzie znawca regionalnego środowiska naturalnego, a zarazem popularny autor wideoblogów. Podsumowaniem spotkań edukacyjnych w ChOK-u będzie ogłoszenie konkursu na najciekawszy film zachęcający do dbania o lokalne środowisko naturalne. W ramach kampanii społecznej zaplanowano również nagranie 3 filmów krótkometrażowych skupiających uwagę na środowisku naturalnym Chełmży oraz na zachowaniach proekologicznych.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice - "Eko-spotkania zielarskie" - 8 900,00 zł

W ramach planowanego zadania w miesiącach październik - listopad 2022r.  zostanie zorganizowanych 5 spotkań w bibliotekach lub świetlicach w miejscowościach Gminy Łysomice (W każdym spotkaniu będzie uczestniczyło 10 kobiet. W trakcie 3-godzinnych spotkań uczestniczki zapoznają się z podstawami zbioru i przetwarzania ziół oraz wykonywania z nich półproduktów do dalszego wykorzystania w kosmetykach. Program spotkań zakłada, że uczestniczki zdobędą umiejętności praktyczne oraz wiedzę teoretyczną z podstaw zielarstwa i kosmetyki naturalnej, m.in. zostanie omówiona tematyka rozpoznawania lokalnych/rodzimych ziół.

Realizacja projektów rozpoczyna się już od lipca, o czym będziemy na bieżąco informować.

Grantobiorcom gratulujemy ciekawych projektów i życzymy powodzenia w ich realizacji.

 

GALERIA - https://lgd.ziemiagotyku.com/galeria-zdjec/item/781-podpisanie-umow-23-06-2022-r 

 

Czytany 389 razy

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie