Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

czwartek, 07 grudzień 2023 11:45

Spotkania z sołtysami

Już w grudniu LGD Ziemia Gotyku rozpoczyna spotkania z sołtysami i radami gmin, aby dotrzeć jak najszybciej z informacją o nowej strategii (LSR), której wdrażanie rozpocznie się od 2024 roku.

Pierwsze spotkanie z sołtysami i sołtyskami miało miejsce 6 grudnia 2023 r. w Pałacu w Brąchnówku w Gminie Chełmża, gdzie Prezes LGD Mariola Epa-Pikuła zaprezentowała założenia nowej LSR licznej grupie 28 przedstawicieli sołectw.

W szczególności zostały przedstawione możliwości, jakie niesie dla rozwoju lokalnego wrażanie działań zaplanowanych ze środków Programu Fundusze dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027.  W tym zakresie planowane jest utworzenie na obszarze „Ziemi Gotyku” min. 26 klubów seniora, 16 klubów młodzieżowych, 10 klubów rodzica. Na podejmowanie tego typu działań są planowane granty o wartości maks. 100 tys. zł z których będą mogły skorzystać podmioty prawne z obszaru LSR, w tym organizacje społeczne i jednostki samorządu lokalnego. Ponadto planowane jest utworzenie 5 Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji w oparciu o istniejące szkoły, które będą odpowiadać za zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców w obszarze pozaformalnej edukacji osób dorosłych. W oparciu o diagnozę będą prowadzone działania edukacyjne rozwijające kompetencje życiowe, społeczne i zawodowe mieszkańców obszaru LSR.  

Ponadto w strategii przewidziane jest dofinansowanie na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz pozarolniczych funkcji małych gospodarstw np. zagrody edukacyjne, gospodarstwa edukacyjne. W dalszym ciągu będzie rozwijana mała infrastruktura turystyczna i rekreacyjna, ze szczególnym naciskiem na rozwiązania innowacyjne i proekologiczne. Nowością będzie realizacja programów rozwoju lokalnych organizacji oraz liderów życia społecznego i publicznego. W szczególności oferta ta będzie skierowana do osób pełniących funkcje sołtysa/ sołtyski, członków i członkiń lokalnych organizacji społecznych typu KGW, OSP.

Różnorodność planowanych form wsparcia jest naprawdę bogata, zatem mamy nadzieje, że każdy znajdzie coś dla siebie.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.

GALERIA

 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie