Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 26 kwiecień 2024 14:01

Młodzi w centrum Ziemi Gotyku

Potrzeby, problemy i oczekiwania dzieci i młodzieży były przedmiotem naszych analiz podczas warsztatów twórczych praktyk i projektów realizowanych na obszarze LGD Ziemia Gotyku. swoje doświadczenia i wspaniałe inicjatyw zaprezentowały lokalne liderki: Anna Kruszyk z Fundacji Akademia Rozwoju z Łubianki, Justyna Błaszczyk i Agnieszka Denderz z Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża, Magdalena Deczyńska i Zofia Sadowiec prowadzące Klub Młodzieży NIEidealni z Łysomic. Prezentacje dobrych praktyk były punktem wyjścia do warsztatów planowania projektów dla dzieci i młodzieży, także w kontekście środków w ramach nowej LSR Ziemi Gotyku na lata 2023-2029 oraz innych środków np. z „Młodej inicjatywy”. 

Warsztaty poprowadziła Justyna Jankowska ze Stowarzyszenia Młodych Gminy Płużnica, posiadająca ogromne doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz wiele sukcesów projektowych. Spotkanie było okazją do wzajemnego poznania, nawiązania współpracy i podjęcia wspólnych inicjatyw na rzecz dzieci i młodzieży.

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie