Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 26 kwiecień 2024 14:09

Rola młodych mieszkańców wsi w UE

LGD Ziemia Gotyku podejmuje zróżnicowanie aktywności także na arenie międzynarodowej. Z naszej inicjatywy najmłodsza członkini LGD Ziemia Gotyku Lucyna została zgłoszona i  zakwalifikowana do udziału w Forum Młodych UE i będzie naszym głosem w dyskusji na temat włączenia młodych mieszkańców wsi i małych miasteczek w oddolny rozwój lokalnych społeczności w ramach programu LEADER 

To wielka sprawa, bo aby zbudować lepszą przyszłość — bardziej ekologiczną, inkluzywną i cyfrową, Europa potrzebuje wizji, zaangażowania i udziału unijnej młodzieży.

Forum Młodych będzie okazją do zbierania pomysłów i opinii młodzieży wiejskiej, której energia i kreatywność wpłynie na zmieniającą się wieś. Głos Lucyny będzie poparty opiniami młodych z obszaru LGD Ziemia Gotyku które będziemy zbierać podczas spotkań i na grupie online.

Zapraszamy do kontaktu młodych mieszkańców Gmin Chełmża,  Łubianka,  Łysomice,  Papowo Biskupie i Miasta Chełmża w wieku 13 do 25 lat i działamy!

Przypominamy także o możliwości zaangażowania się w działalność LGD poprzez członkostwo i aktywność na rzecz młodych.

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie