Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

środa, 15 maj 2024 08:24

Mamy wyniki konkursu „Aktywne społeczności Ziemi Gotyku” !

Mamy wyniki konkursu „Aktywne społeczności Ziemi Gotyku” !

Dziękujemy za udział w konkursie i za podzielenie się z nami Waszymi działaniami na rzecz lokalnej społeczności. Kapituła konkursowa w składzie:

dr hab. Wojciech Knieć prof. UMK, Kierownik Katedry Ekologii Społecznej, prezes LGD Podgrodzie Toruńskie

Artur Łęga – wieloletni koordynator Programu Równać Szanse  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Mariola Epa-Pikuła – Prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemia Gotyku

dokonała oceny zgłoszeń wg kryteriów konkursu i wybrała 10 Laureatów konkursu „Aktywne społeczności Ziemi Gotyku”:

 1. Koło Gospodyń Wiejskich „poprostuMY” Wytrębowice wraz z sołectwem Wytrębowice (Gmina Łysomice)
 2. Sołectwo Pigża wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Łubianka „Przyszłość” (Gmina Łubianka)
 3. Towarzystwo Przyjaciół Chełmży (Gmina Miasta Chełmża)
 4. Dziecięca i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczwałach wraz z sołectwem Kuczwały (Gmina Chełmża)
 5. KGW Zakrzewianie w Zakrzewka wraz z sołectwem Zakrzewko (Gmina Łysomice)
 6. Sołectwo Zelgno wraz z KGW i OSP w Zelgnie (Gmina Chełmża)
 7. Sołectwo Zamek Bierzgłowski wraz Kołem Gospodyń Wiejskich Zamkowianki (Gmina Łubianka)
 8. Sołectwo Różankowo (Gmina Łysomice)
 9. Sołectwo Firlus (Gmina Papowo Biskupie)
 10. Sołectwo Brąchnówko (Gmina Chełmża)

Laureaci zostaną nagrodzeni Statuetką i nagrodą rzeczową o wartości do 1 000 zł finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

Ponadto Wyróżnienia otrzymują:

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Dobry Start (Gmina Miasta Chełmża)
 2. Sołectwo Tylice (Gmina Łysomice)
 3. Sołectwo Niemczyk (Gmina Papowo Biskupie)
 4. Grupa aktywnej młodzieży (grupa nieformalna) z Chełmży
 5. Sołectwo Bielczyny (Gmina Chełmża)
 6. Sołectwo Ostaszewo (Gmina Łysomice)

Wszystkim Państwu gratulujemy aktywności i zapraszamy na uroczystą Galę 11 czerwca godz. 17.00 do Warszewic (Dom Weselny JAGODA)

Gala będzie połączona z konferencją podsumowującą wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemia Gotyku w latach 2016-2023.

Program konferencji będzie podany wkrótce.

Zapraszamy!

 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie