Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

poniedziałek, 06 maj 2024 08:18

Poznaj efekty naszej Strategii 2016-2023

Powoli zbliżamy się do pełnej realizacji Lokalnej Strategii Ziemi Gotyku na lata 2016-2023.

Tak wiec czas na podsumowanie w liczbach:

Łączny budżet LGD Ziemia Gotyku wyniósł ponad 21,5 MLN ZŁ.

Przeprowadziliśmy 38 naborów wniosków o dofinansowanie i wniosków o powierzenie grantów

132 złożone i zweryfikowane wnioski w trybie konkursowy, z czego podpisanych umów 96

68 złożonych i zweryfikowanych wniosków o powierzenie  grantów ze środków EFS i PROW, z czego podpisanych umów 60

Ogrom pracy wykonanej przez pracowników Biura LGD – w sumie 3,3 etatów średnio w okresie 2016-2023 oraz 15 członków Rady oceniającej i wybierającej projekty

512 osób które skorzystały z doradztwa pracowników LGD w zakresie przygotowania wniosków w naborach LGD Ziemia Gotyku

746 osób objętych wsparciem w Lokalnych Ośrodkach Włączenia Społecznego 

37 spotkań informacyjnych organizowanych przez LGD

Wspaniałe efekty, które prezentujemy na naszej interaktywnej mapie! Nasze cele związane z ożywieniem gospodarczym, z aktywizacją i włączeniem społecznym, promowaniem walorów turystycznych i dziedzictwa kulturowego Ziemi Gotyku zostały osiągnięte zgodnie z założeniami.

Dziękujemy wszystkim beneficjentom, grantobiorcom, członkom Zarządu, Rady oraz pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za owocną współpracę!

MAPA -----> kliknij 

 

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie