Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

środa, 23 wrzesień 2015 11:53

Ziemia Gotyku pracuje nad nową Lokalną Strategią Rozwoju

Dnia 15 września br. w Hotelu Rubbens&Monet w Łysomicach odbyło się pierwsze spotkanie członków zespołu partycypacyjnego w celu wypracowania założeń do Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemia Gotyku.

Zespół partycypacyjny czyli 35- osobowa grupa składająca się przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego, społecznego i mieszkańców  oraz pracowników biura LGD pracowała nad analizą mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń dotyczących obszaru LSR, określono również wizję  na lata 2016-2023, a także udało się określić główne priorytety rozwojowe obszaru. Kolejne spotkanie zespołu partycypacyjnego odbędzie się 25 września, na którym zostaną określone cele ogólne i szczegłówe LSR. Zapraszamy do galerii

biuro@ziemiagotyku.com

607 745 091

ul. Sadowa 2C, 87-148 Łysomice
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2023.
Projekt i wykonanie Agencja Social Media Pollyart

Strona korzysta z plików cookie