Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 31 marzec 2017 11:34

Zapytanie ofertowe nr 6/BA/2017 dotyczące zakupu i dostawy gier planszowych

 

 

Brąchnówko, dn. 31.03.2017

Zapytanie ofertowe nr 6/BA/2017

dotyczące zakupu i dostawy gier planszowych

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”

zaprasza do składania oferty cenowej

Opis przedmiotu zamówienia:

lp nazwa
1.

Gra typu memory (wielkoformatowa)

Minimalne parametry:

 • Wielkość indywidualnego elementu: 29,0 x 29,0 cm oraz grubość 0,5 cm
 • Wykonanie z tworzywa sztucznego pokrytego warstwą UV (odporność na czynniki atmosferyczne i promienie słoneczne), duża wytrzymałość mechaniczna.
 • Ilość elementów: 24
 • Wykonania projektu oraz opracowania graficznego na podstawie materiałów oraz zdjęć dostarczonych przez LGD
 • Pokrowiec/torba na wszystkie elementy
 • Okres gwarancji: 24 miesiące
2.

Gra typu memory (tradycyjna wielkość)

Minimalne parametry:

 • Ilość: 200 kompletów
 • Ilość elementów w 1 komplecie: 24
 • Wykonania projektu oraz opracowania graficznego na podstawie materiałów oraz zdjęć dostarczonych przez LGD
 • Pudełko na wszystkie elementy
 • Wykonane z trwałego materiału wysokiej jakości
3.

Puzzle wielkoformatowe

Minimalne parametry:

 • Wielkość 2x2m
 • Ilość elementów: 30
 • Wykonanie z tworzywa sztucznego pokrytego warstwą UV (odporność na czynniki atmosferyczne i promienie słoneczne), duża wytrzymałość mechaniczna.
 • Wykonania projektu oraz opracowania graficznego na podstawie materiałów oraz zdjęć dostarczonych przez LGD
 • Pokrowiec/torba na wszystkie elementy
 • Okres gwarancji: 24 miesiące

4.

Gra planszowa wielkoformatowa

Minimalne parametry:

 • Wielkość 5x5m
 • Wykonanie z tworzywa sztucznego pokrytego warstwą UV (odporność na czynniki atmosferyczne i promienie słoneczne), duża wytrzymałość mechaniczna.
 • Wykonania projektu oraz opracowania graficznego na podstawie materiałów oraz zdjęć dostarczonych przez LGD
 • Dodatkowe elementy do gry: kostka, kamizelki dla graczy (6-8), inne niezbędne elementy
 • Pokrowiec/torba/pudełko na wszystkie elementy
 • Okres gwarancji: 24 miesiące

Koszt dostarczenia sprzętu do biura LGD Ziemia Gotyku pokrywa Wykonawca

Termin realizacji:  kwiecień 2017 rok

Sposób wyłonienia wykonawcy: 100 % cena

Forma płatności:

‒ przelew bankowy na podstawie faktury / rachunku z 14 dniowym terminem płatności

Wymagane dokumenty:

- Wypełniony formularz ofertowy, będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania

- Specyfikacja oferowanej gry, umożliwiająca weryfikację złożonej oferty

- Zdjęcia bądź projekty podobnych wykonań/zamówień

Informacje dodatkowe:

 

 1. Wykonawca składa  ofertę na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia w terminie do dnia 7.04.2017 r.
 2. Dopuszczamy możliwość składania oferty na poszczególne punkty zapytania.
 3. Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres biuro@ziemiagotyku.com
 4. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura Zamawiającego. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Marta Rzeźnik- pracownik  biura LGD, tel. 607 745 091, e-mail: biuro@ziemiagotyku.com  Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 7:30 – 15.30
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku gdy założone w projekcie środki okażą się niewystarczające lub złożenia zamówienia na wybrane pozycje z zapytania ofertowego.
 6. Oferta może zostać odrzucona, jeśli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.
 8. Zamawiający - w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania - nie stosuje ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do oferentów.
 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania modyfikacji do zapytania. O każdej zmianie poinformuje na swojej stronie internetowej, informację o dokonanej modyfikacji przekaże również drogą mailową wszystkim oferentom, którzy złożą ofertę przed jej dokonaniem.
 10. Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranym wykonawcą.

 FORMULARZ OFERTY - POBIERZ

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie