Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

piątek, 31 marzec 2017 11:39

Zapytanie ofertowe nr 7/BA/2017 dotyczące zakupu i dostawy gadżetów promocyjnych

 

Brąchnówko, dn. 31.03.2017

Zapytanie ofertowe nr 7/BA/2017

dotyczące zakupu i dostawy gadżetów promocyjnych

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku”

zaprasza do składania oferty cenowej

Opis przedmiotu zamówienia:

lp nazwa
1.

Cukierki typu „krówka”

Minimalne parametry:

 • Wielkość etykiety 72 x 82 mm z nadrukiem i logo LGD
 • Wykonanie projektu oraz opracowania graficznego na podstawie materiałów dostarczonych przez LGD
 • Okres przydatności do spożycia 3 miesiące
 • Ilość na 1 kg: 70 sztuk
 • 10 kg
 • Krówki zaraz po wyprodukowaniu są ciągnące a później stają się kruche
2.

Baloniki + patyczek+ zacisk

Minimalne parametry:

 • Ilość: 1500 sztuk
 • Wielkość 1 balonika: 12 cali
 • Kolor: wybrany przez Zamawiającego
 • Wykonanie projektu oraz opracowania graficznego na podstawie materiałów dostarczonych przez LGD
 • Wykonane z trwałego materiału wysokiej jakości
3.

Bańki mydlane

Minimalne parametry:

 • Ilość: 500 sztuk
 • 1 sztuka zwiera 50 ml płynu
 • Wykonanie projektu oraz opracowania graficznego opakowania na podstawie materiałów dostarczonych przez LGD

4.

Samozaciskowe opaski odblaskowe z nadrukiem pod folią

Minimalne parametry:

 • blaszka samozaciskowa zalaminowana odblaskową folią pryzmatyczną
 • Ilość: 500
 • Wymiary: 34cm x 3 cm
 • Kolor: wybrany przez Zamawiającego

Koszt dostarczenia sprzętu do biura LGD Ziemia Gotyku pokrywa Wykonawca

Termin realizacji:  kwiecień 2017 rok

Sposób wyłonienia wykonawcy: 100 % cena

Forma płatności:

‒ przelew bankowy na podstawie faktury / rachunku z 14 dniowym terminem płatności

Wymagane dokumenty:

- Wypełniony formularz ofertowy, będący załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania

- Specyfikacja oferowanych gadżetów, umożliwiająca weryfikację złożonej oferty

- Zdjęcia bądź projekty podobnych wykonań/zamówień

Informacje dodatkowe:

 1. Wykonawca składa  ofertę na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia w terminie do dnia 7.04.2017 r.
 2. Dopuszczamy możliwość składania oferty na poszczególne punkty zapytania.
 3. Wypełnioną i podpisaną ofertę należy złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres biuro@ziemiagotyku.com
 4. O terminowości złożenia oferty decyduje data wpływu do biura Zamawiającego. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami z ramienia Zamawiającego jest: Marta Rzeźnik- pracownik  biura LGD, tel. 607 745 091, e-mail: biuro@ziemiagotyku.com  Informacje można uzyskać w dni robocze od godz. 7:30 – 15.30
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny, w przypadku gdy założone w projekcie środki okażą się niewystarczające lub złożenia zamówienia na wybrane pozycje z zapytania ofertowego.
 6. Oferta może zostać odrzucona, jeśli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
 7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z dokonaniem zamówienia.
 8. Zamawiający - w celu zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania - nie stosuje ograniczeń personalnych ani terytorialnych w stosunku do oferentów.
 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzania modyfikacji do zapytania. O każdej zmianie poinformuje na swojej stronie internetowej, informację o dokonanej modyfikacji przekaże również drogą mailową wszystkim oferentom, którzy złożą ofertę przed jej dokonaniem.
 10. Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranym wykonawcą.

 FORMULARZ OFERTY - POBIERZ

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie