Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej

TARR S.A. - FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO COVID-19

Informacja o wynikach wyboru projektów - nabór nr nr 2/2020/G, 3/2020/G, 4/2020/G (EFS)

Komunikat do ogłoszenia o naborze nr 3/2020/G

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia - 27.05.2020

Setna rocznica urodzin Jana Pawła II - Urząd Marszałkowski ogłasza konkurs!

Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2020

Projekt grantowy „Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku”

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TRYBU KONKURENCYJNEGO W RAMACH PROW 2014 - 2020

Epidemia. Pomoc dla gospodarki w województwie Kujawsko-Pomorskim

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie