Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

Przykłady realizacji  projektów realizowanych na terenie LSR LGD Ziemia Gotyku

Z głębokim żalem....

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/FW/2020 dotyczące wykonania i dostawy materiałów promocyjnych

Kobieta Przedsiębiorcza Ziemi Gotyku - nowy projekt!

Zapraszamy na Forum Wspólpracy - 23.09.2020

ROBIMY SZTUKĘ!

Realizacja zadań w ramach projektu grantowego "Promocja zasobów dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru Ziemi Gotyku"  - dokumenty do pobrania

Ruszył projekt ,,PRACUJĄCY, SAMODZIELNI, NIEZALEŻNI”

„NOWY START – program przedefiniowania ścieżki zawodowej dla osób pracujących w trudnej sytuacji”

Szkolenie z realizacji grantów w ramach EFS - 13.08.2020

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie