Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

Interaktywna mapa Gminy Łysomice

Życzenia Świąteczne

Granty EFS w oparciu o komponent międzynarodowy

NABORY W LGD ZIEMIA GOTYKU

Dobre praktyki proekologiczne jako efekt współpracy LGD Ziemia Gotyku z fińską LGD Kuudestaan

Informacja o pracy biura

NAGRODA DLA ZIEMI GOTYKU !

"Lokalny wędrowiec" - nowe publikacje promujące obszar LGD

„Działam dla siebie, działam dla innych -..."

KOLEJNE PROJEKTY ZREALIZOWANE W RAMACH LSR

biuro@ziemiagotyku.com

56 610 80 17

Brąchnówko 18, 87-140 Chełmża
Biuro czynne pn - pt 7.30-15.30

Copyright © 2016. projekt i wykonanie www.pollyart.pl

Strona korzysta z plików cookie